Εργαλεία χρωματομετρίας

Ο οδηγός ταιριάσματος 7-620 δείχνουν μέσα από δείγματα το τελικό αποτέλεσμα της τελικής επίστρωσηςΠεριλαμβάνει μία περίληψη των κύριων χαρακτηριστικών του προϊόντος, καθώς και κάποιες βασικές οδηγίες εφαρμογής.

Η βεντάλια Selemix RAL, έχει σχεδιαστεί ειδικά για την αγορά της ελαφριάς βιομηχανίας .

Έχει σχεδιαστεί σε συνδυασμό με τη RAL,  ενισχύοντας την πιστότητα της απόχρωσης και την ποιότητα που αντιλαμβάνεται ο πελάτης.

Αυτή η νέα βεντάλια Selemix RAL είναι λίγο πιο μικρή από την προηγούμενη βεντάλια, και έτσι  είναι πιο εύκολη στο χειρισμό της. Το μέγεθος του δείγματος παραμένει ίδιο κάνοντας την αναγνώριση της απόχρωσης πιο εύκολη.

Το χρωματολόγιο Selemix είναι το εργαλείο χρωματομετρίας που έχει δημιουργηθεί για την αγορά της ελαφριάς βιομηχανίας Για πιο εύκολη αναγνώριση κάθε βεντάλια διαθέτει έναν αριθμό στο μπροστινό κάλυμμα, ενώ τα πλαστικά δαχτυλίδια ανοίγουν εύκολα  και η ενημέρωση γίνεται γρήγορα και εύκολα.