Τέλεια απόδοση βαφής για τη βιομηχανική επιχείρησή σας

Το Selemix είναι ένα σύστημα πολλαπλών χρήσεων, κατάλληλο για όλες τις απαιτήσεις βαφής και προστασίας τόσο στη βιομηχανία όσο και στη βιοτεχνία.